Bli Sprekere Styrke

- Tilpasset, effektiv og motiverende sirkeltrening for å forbedre styrke!

Beskrivelse

Effektiv styrketreningsøkt som gir deg opplevelse av mestring og fremgang. Enkle og funksjonelle øvelser for hele kroppen, med spesielt fokus på kjernemuskulaturen. Her bruker man egen kroppsvekt som hjelpemiddel, samt enkelt utstyr som manualer, styrkestrikk, matter og medisinballer. Våre aktivitetsledere inspirerer og tilpasser øvelsene, slik at alle finner riktig belastningsnivå. Tett oppfølging og mye god-følelse!

Mål

Gjøre deg sterkere, i de mest funksjonelle muskelgruppene som du har nytte av i hverdagen, samt motivasjon for å utøve fysisk aktivitet jevnlig.

Hovedeffekt

Styrke

Målgruppe

Alle, gjerne nybegynnere!

Organisering

Felles oppvarming. Intervallbasert sirkeltrening med stasjoner med ulike øvelser for forskjellige kroppsdeler.

Varighet

60 minutter. Møt presis.

Sted

I en moderne speilsal i Wergelandsgården i Kristiansand Sentrum, og ved Søgne Videregående Skole

Treningsperiode

14 økter på høst semesteret med oppstart i uke 36. Treningsperioden er uke 36 - uke 50. Det er ingen trening i uke 40 da det avvikles høstferie. Treningen følger skoleruten.

Antall økter

14 økter (variasjon pga. bevegelige helligdager).